ABRAHAMIN JÄLKELÄISET - MIKÄ MEITÄ YHDISTÄÄ

 


Kristittyjen ja muslimien välinen uskontodialogi, keskustelutilaisuus 5.3.2013 Lahden kansanopistolla:

Lahden uskontojen välisen työryhmän järjestämä luento- ja keskustelutilaisuus kokosi noin 50 henkeä Lahden kansanopiston auditorioon talvisena iltana. 

Illan juontajana toimi pastori Elina Lehdeskoski ja puheenvuorot tulkattiin tarvittaessa englanniksi tai turkiksi.

 

 

-          Elämme yhteisen historiamme mielenkiintoisinta aikaa. Uskontojemme ja kulttuuriemme väliset selkeät ”omat alueet” ja raja-aidat ovat häviämässä. Euroopassa on entistä enemmän muslimeja. Eurooppaa ei voida enää pitää kristillisenä, vaan monikulttuurisena ja moniuskontoisena maanosana. Siksi meidän on syytä opetella elämään rinnakkain ja luoda yhteiselle yhteiskunnallemme toimivia malleja, miten elää rauhassa ja toinen toistaan kunnioittaen yhdessä. Siksi tällaisia keskustelutilaisuuksia pitää järjestää, jotta opimme ymmärtämään toisiamme, arvostamaan toistemme elämäntapaa ja sovittamaan eroavaisuuksiamme yhteen niin, että molemmat kokevat ihmisoikeuksiensa ja uskonnonvapauden toteutuvan, totesi illan ensimmäinen alustaja, teologian tohtori, hiippakuntadekaani Ari Hukari Tampereelta.

 

-          Yhdessä tekemällä opimme tuntemaan toisiamme ja arvostamaan toistemme elämäntapaa. Mikä meitä eniten yhdistää, on Jumalan lahjana saatu yhteinen elämä ja ihmisyys, toisistamme välittäminen. Monissa muslimien ja kristittyjen vuoropuheluissa on jo tehty se johtopäätös, että uskonopillinen kiistely ei johda kovin pitkälle. Siksi on keskitytty enemmän käytännöllisiin teemoihin, joissa yhteiset arvot yhdistävät meitä toimimaan rinnakkain tai jopa yhdessä. Yhteisiä teemoja ovat mm. rauha, uskonnollinen oikeudenmukaisuus, uskon ja uskonnon aseman puolustaminen maalistuvassa yhteiskunnassa ja perhearvojen puolustaminen, kiteytti Ari Hukari.

 

Illan toinen luennoitsija, tohtori, islamin apulaisprofessori Erkan Kurt Houstonin yliopistosta puhui maailman luomisesta Koraanin mukaan ja Jumalan jatkuvasta luomistyöstä. Hänellä oli runsaasti sitaatteja Koraanin luomisteksteistä, jotka muistuttivat hyvin paljon Vanhan testamentin vastaavia tekstejä (Psalmeissa, Jesajan kirjassa ja Jobin kirjassa). 

 

-  Juutalaisilla, kristityillä ja muslimeilla on yhteinen ymmärrys Luojajumalasta. Kaikki selittävät maailman tapahtumia pohjimmiltaan Jumalan luovan tahdon ja sanan seurauksina. Koraanin luomiskäsitys ei sulje pois tieteellisen maailmankuvan teorioita, sillä Koraani ei sisällä minkäänlaista luonnonhistorian esitystä. Riippumatta tieteellisistä teorioista maailman synty voi olla Jumalan luova teko.  Jumalan jatkuva luominen liittyy vahvasti luonnonvoimien ohjaamiseen. Islamilaisen ajattelun mukaan kaikki maailmankaikkeuden voimat kuuluvat pohjimmiltaan Jumalalle ja luonnonvoimat toimivat Jumalan luovan käskyn mukaan.

 

 

 

 

 

Tilaisuudessa alustajan toimi teologian tohtori, hiippakuntadekaani Ari Hukari Tampereelta, juontajana toimi pastori Elina Lehdeskoski ja toinen luennoitsija oli islamin apulaisprofessori Erkan Kurt Houstonin yliopistosta.