Pyhän musiikin tuokio
Lahden musiikkiopistossa
Kalevi Aho-salissa
Hämeenkatu 4
sunnuntaina 8.2.2015 klo 15.00
Vapaa pääsy
Kahvitarjoilu
Ohjelmassa Lahden eri uskonnollisten yhteisöjen musiikkia ja laulua
Järj. Lahden uskontojen välinen työryhmä
YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen väli-sen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken. Vuoden 2015 teemaviikon teema on "Rauha ja sovinto". Suomessa viikon valmistelua on koordinoinut FOKUS ry ja Lahdessa Lahden uskontojen välinen työryhmä. Teemaviikon tarkoitus on kutsua yhteen tavallisia, eri uskontoja edustavia suomalaisia. Toivomme, että tapahtuma voi osaltaan lisätä luottamusta toisiimme ja voimme elää rauhassa rinnakkain katsomuksellisista erois-tamme huolimatta. Konsertissa esiintyy mm. kongolaisten ryhmä Lahden helluntaiseurakunnasta, Mukkulan lapsikuoro ja kanttori Aurora Ikävalko Keski-Lahden seurakunnasta sekä aikuisten kuoro Lahden mormonien kirkosta. Lisäksi lasten lauluryhmä esittää bahai -yhteisön perinteestä nousevia lauluja

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LAHDEN USKONTOJEN VÄLISEN TYÖRYHMÄN TOIMINTA

 

Lahden uskontojen välinen työryhmä kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään vuoronperään eri uskonnollisten yhteisöiden tiloissa, jossa yhteisön edustaja esittelee tiloja ja toimintaa, tuoden ehkä samalla esille uskonsa lähtökohtia. Tämä lisää työryhmäläisten tietämystä ja edesauttaa ymmärtämään paremmin toisen uskonnollisen yhteisön toimintaa. Kokouksessa käydään läpi eri yhteisön kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä. Yhdessä suunniteltu ja yhdessä toteutettu yhteistoiminta on korkein sosiaalisen vuorovaikutuksen taso, jossa syntyy molemminpuolinen luottamus ja molemmat osapuolet arvostavat toisiaan.

 

Uskontojen välinen työryhmä on lähettänyt vetoomuksen (2010) Lahden kaupunginhallitukselle, jossa se tuo esille suomenkielisen kielikoulutuksen aloituspaikkojen liian vähäisyyden suhteessa kysyntään. Vetoomuksessa kielikoulutuksen lisäämisen ohella työryhmä tuo esille huolensa nuorten maahanmuuttaja miesten työttömyyden lisääntymisestä. Eri uskonnolliset yhteisöt tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien auttamiseksi.

 

Osa uskontojen välisen työryhmän jäsenistä on järjestänyt vuosittain vuodesta 2010 lähtien Rauhan rukous-tilaisuuksia, jossa eri uskontojen edustajat rukoilevat rauhan puolesta toistensa läsnä ollessa.


Työryhmä on järjestänyt kristittyjen ja muslimien välisen uskontodialogi-tilaisuuden 5.3.2013 Lahdessa. Tilaisuuden nimi oli Abrahamin jälkeläiset, joka jo kuvaa sitä, että kristityillä ja muslimeilla on yhteinen menneisyys.

Yleisöllä oli mahdollisuus antaa kysymyksiä ja kommentteja luentojen lopuksi ja keskustelu kävi vilkkaana.  Tilaisuudelle toivottiin jatkoa, sillä osa kuulijoista halusi tulla juttelemaan illan esiintyjien kanssa vielä yhteiskeskustelun päätyttyä.