Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

 

Mormonit

 

Kirkon historia


Kirkko perustettiin 1830 ja kirkko sai alkunsa kun Joseph Smith kysyi rukouksen kautta Herralta vuonna 1820, että mihin kirkkoon hänen tulisi liittyä. Vastauksena tähän rukoukseen Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Josephille ja kertoivat hänelle, ettei Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko ollut maan päällä ja, että he olivat valinneet Josephin palauttamaan sen.


Tuosta päivästä lähtien Joseph ahkeroi Jumalan palveluksessa tehden työtä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon palauttamiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päälle näinä myöhempinä aikoina. Kirkon uskolliset jäsenet todistavat, että Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja Lunastaja. Jeesus ohjaa kirkkoaan tänä päivänä antamalla ilmoitusta maan päällä elävälle profeetalle.

 

Usko ja opetukset


”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Näistä mainittakoon se, että me uskomme Pyhän Hengen lahjaan, uskon voimaan, hengellisten lahjojen saamiseen Jumalan tahdon mukaisesti, Israelin huoneen takaisin tuomiseen ja totuuden lopulliseen voittoon.” – Profeetta Joseph Smith

 

Kirkko on kristitty kirkkokunta, mutta se ei ole katolinen eikä protestanttinen vaan palautettu kirkko, jonka Jeesus Kristus alun perin perusti. Kirkkoa johtaa Jumalan kutsuma profeetta yhdessä kahden neuvonantajan ja 12 apostolin kanssa. He saavat ilmoitusta Jumalalta koko kirkkoa ja maailmaa varten. Thomas S. Monson kutsuttiin kirkon 16. presidentiksi 3. helmikuuta 2008.

 

Raamattua pidetään jumalallisen ilmoituksen mukaisena pyhänä kirjoituksena, samoin Mormonin Kirjaa, mikä on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Ilmoituksia Jumalalta Joseph Smithille ja hänen seuraajilleen on koottu kirjaan Oppi ja Liitot.

 

Perhe on yhteiskunnan ja kirkon perusyksikkö: Kirkon ohjelmat tähtäävät avioliiton ja perheen vahvistamiseen ja tukemiseen. Kirkko opettaa, että ennen syntymistä maan päälle, me elimme Jumalan luona taivaassa. Jumala lähetti meidät maan päälle perheisiin oppimaan ja kehittymään. Tämän elämän jälkeen kaikki ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan, olivatpa ne hyviä tai pahoja. Perheet, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen ja pitävät Jumalan käskyt parhaansa mukaan, voivat elää yhdessä ikuisesti. Kirkko opettaa avioliiton olevan Jumalan säätämä miehen ja naisen välille.

 

Kirkon jäsenet noudattavat mm. terveyslakia, joka tunnetaan nimellä "Viisauden Sana". He kieltäytyvät tupakasta, alkoholista, kahvista, teestä sekä muista vahingollisista aineista ja noudattavat terveitä elämäntapoja. Kirkossa on myös käytössä kymmenysten laki, joka tarkoittaa sitä, että uskolliset jäsenet maksavat kirkolle kymmenennen osan tuloistaan. Kirkossa opetetaan myös, että tulee olla rehellinen, hyveellinen, siveellinen ja uskollinen avioliitossa. Kirkko vastustaa pornografiaa, lääkkeiden väärinkäyttöä sekä muita epäpyhiä tapoja.

 

 

Yhteystiedot


Lahden seurakunta

Hennalankatu 308,

15700 Lahti

 

 

Lisää tietoa osoitteesta:  

 

www.mormonit.fi