Lahden bahá'í-yhteisö

 


Bahá'í-usko on nuorin maailmanuskonnoista. Bahá'í-käsityksen mukaan Jumala on kautta ihmiskunnan historian ilmaissut itsensä sanansaattajiensa kautta. Siten kaikki suuret maailmanuskonnot ovat peräisin samasta lähteestä. Uskonnon tarkoitus on ohjata ihmiskuntaa vaiheittain henkiseen ja moraaliseen kypsyyteen.

 

Bahá'i-uskon perustaja Bahá'u'lláh ilmoitti olevansa Jumalan sanansaattaja tälle ajalle. Hän on tuonut uudet henkiset ja yhteiskunnalliset opetukset, jotka vastaavat aikamme kysymyksiin. Bahá'u'lláhin keskeisin sanoma on Jumalan, ihmiskunnan ja uskonnon ykseys.

 

Bahá’u’lláh kirjoitti, että ”ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta ei voida saavuttaa, ellei ja ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiintunut”. Tämän ykseyden rakentaminen käytännön teoin on bahá’í-uskon tehtävä.

 Bahá’í-yhteisö on maailma pienoiskoossa. Sen monenlaisista kansakunnista, kulttuureista, yhteiskuntaluokista ja uskonsuunnista lähtöisin olevat jäsenet hoitavat asioitaan hallintoelintensä ja neuvottelujärjestelmänsä avulla. Eräs bahá'í-yhteisön tavoitteista on “viedä eteenpäin alati edistyvää sivistystä”.

 

Bahá'u'lláhin mukaan ”Maailmanrauha ei ole vain mahdollinen, vaan väistämätön.” Bahá'í-käsityksen ihminen on kypsä ottamaan pääroolin yhteiskunnan muutoksessa sen sijaan, että olisi sosiaalisten voimien vietävänä. Näiden periaatteiden ohjaamana bahá'ít pyrkivät rakentamaan tasapainoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa käytännön teoin. Eräs esimerkki tästä on auttaa lapsia ja varhaisnuoria löytämään kykynsä ja vaikuttamaan teoillaan ympäristöönsä.

 Bahá’ína oleminen merkitsee sitä, että yrittää palvella ihmiskuntaa sekä työskentelee rauhan ja oikeudenmukaisuuden hyväksi. Ihmiskunta on nyt aikuisuutensa kynnyksellä, ja jokaisen tehtävänä on tunnistaa se henkinen ohjaus, jolla ihmiskunnan yhdentyminen voidaan saavuttaa.

 

Bahá’í-uskon perustajan Bahá’u’lláhin mukaan uuden uskonnon tehtävä on tarjota ratkaisuja oman aikansa ongelmiin ja kehittää ihmistä henkisesti. Bahá’í-elämänarvoja ovat esimerkiksi yhteisten ratkaisujen löytäminen neuvottelun avulla, oikeudenmukaisuus, miehen ja naisen tasavertaisuus, itsenäisen ajattelun tukeminen, tieteen ja uskonnon harmonia ja luonnon kunnioittaminen. 

 

 

Yhteystiedot 


Lahden bahá'í-yhteisö 044 - 592 0500

info@bahai.fi 

 

Linkki Suomen bahá'í-yhteisön sivuille:

 

www.bahai.fi