TERVETULOA LAHDEN USKONTOJEN VÄLISEN


TYÖRYHMÄN KOTISIVUILLETyöryhmän tarkoituksena on edistää vuoropuhelua, keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri uskontojen välillä. Pyrkimyksenä on myös poistaa eri uskontoihin liittyviä ennakkoluuloja ja estää niiden käyttämistä rasismin pohjana.

 

Työryhmässä ovat edustettuina muslimit, baháʼít ja kristityistä katolilaiset, ortodoksit, protestanttiset eri kirkot ja yhteisöt sekä mormonit.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi työryhmä kokoontuu vuoron perään eri uskonyhteisöjen tiloissa, keskustelee ajankohtaisista kysymyksistä sekä kutsuu eri uskonyhteisöjä ja niiden edustajia keskinäiseen vuorovaikutukseen. Työryhmä organisoi uskonto-dialogitilaisuuksia. Osa työryhmästä on järjestänyt myös rauhan rukous-tilaisuuksia Lahdessa.

 

Uskontojen välinen työryhmä on tuottanut uskonnollisten yhdyskuntien oppaan Lahdessa. Opas toimii tietolähteenä, kun maahanmuuttaja tai uusi Lahteen muuttanut asukas etsii oman uskonnollisen yhteisönsä yhteystietoja. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät käyttävät opasta yhteystietojen tietolähteenä.

 

 

Lahden uskontojen välisen työryhmän kotisivut sisältävät:


ESITTELY sisältää tietoa Lahden uskontojen välisestä työryhmästä, sen periaatteista, yhteistyöstä ja uskontodialogista.

 

TOIMINTA esittelee työryhmän toimintaa, kuten rauhan rukous- ja uskontodialogitilaisuuksia.

 

OPAS sisältää Lahden seudulla toimivien uskonnollisten yhdyskuntien oppaan, jossa on uskonnollisen yhteisön esittelyteksti ja yhteystiedot sekä linkki heidän omille kotisivuilleen.

 

PALAUTE -lomakkeella voit antaa palautetta sivustosta ja työryhmän toiminnasta. Voit esittää Lahden uskontojen väliselle työryhmälle kysymyksiäsi ja omia ideoitasi yhteiseksi toiminnaksi tai työryhmässä käsiteltäviksi asioiksi.

 

YHTEYSTIEDOT sisältävät Lahden uskontojen välisen työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin tiedot.