Lahden uskontojen välisen työryhmän periaatteet:

 

 

Vuoropuhelu – Tieto – Kunnioitus

 

Uskontojen välisen työryhmä ei käy virallisia oppikeskusteluja, vaan niitä käy siihen tehtävään tarkoitetut kokonaiskirkon tasolla toimivat työryhmät.

 

Muita periaatteita:

 

-       Sovitaan vuoropuhelun ennakkoehdoista.

-       Kunnioitetaan toista ihmistä.

-       Ollaan avoimia ja rehellisiä.

-       Ollaan kriittisiä ja rakentavia.

-       Kunnioitetaan sitä, mikä on toiselle pyhää.

-       Tunnetaan ja tunnustetaan lähtökohtamme.

-       Pidetään omaa näkökantaa aloituspisteenä.

-       Pyritään näkemään asiat toisen näkökulmasta.

-       Odotetaan toiselta samaa kuin itseltä.

-       Tuetaan luottamuksen kehittymistä.

 

 

Lahden uskontojen välisen työryhmän tarkoitus:

 

-       Edistää vuoropuhelua ja mahdollista yhteistoimintaa uskontojen välillä.

-       Edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri uskontojen välillä.

-       Edistää rauhaa ja sovintoa kaupungissamme toimivien uskontojen ja uskontoyhteisöjen sekä niiden jäsenten välillä.

-       Pyrkiä poistamaan eri uskontoihin liittyviä ennakkoluuloja.

-       Estää sitä, että uskoa ja uskontoa liittyviä eroja käytetään harha- ja ennakkoluulojen sekä rasismin pohjana.

-       Toimia yhteisymmärryksessä valtakunnallisen uskontojen johtajien foorumin kanssa

 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi työryhmä:

 

-       kutsuu uskontoja ja uskonyhteisöjä ja niiden edustajia keskinäiseen vuorovaikutukseen

-       keskustelee ajankohtaisista kysymyksistä

-       järjestää neuvotteluja ja tapaamisia

-       etsii tapoja tiedottaa työryhmän toiminnasta

 

 

Työryhmän kokoontumiskäytäntö ja toteutettavat asiat:

 

-       Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

-       Yhteisten kokoontumisten pitopaikka kiertää ja isännät esittelevät tilansa ja toimintansa.

-       Eri uskontojen ja uskonyhteisöjen maahanmuuttajatyöhön tutustuminen, ajankohtaisasiat ja johtopäätökset

-       Laaditaan opas uskontojen ja uskonyhteisöjen palveluista maahanmuuttajille/ lahtelaisille sekä luettelo yhteystiedoista.